Dane firmy

 

 

FIRMA HANDLOWA „MOTOROL” 

WIESŁAWA KAŁKUS, STANISŁAW KAŁKUS,

MAREK KAŁKUS, MARIAN KAŁKUS SPÓŁKA JAWNA

 

31-231 KRAKÓW UL. BOCIANA 19

 

NIP: 676-003-38-53

REGON: 350330060

Firma zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000095394